Szybki kontakt
Interesuje Cię współpraca z nami? Napisz do nas!
Wszystkie pola są wymagane.

Oferta

Elektroenergetyka

Zakres usług:

 1. Wykonawstwo stacji transformatorowych, linii napowietrznych i kablowych niskich i średnich napięć.
 2. Wykonawstwo instalacji oświetleniowych.
 3. Wykonawstwo instalacji elektrycznych w budownictwie.
 4. Wykonawstwo systemów pomiaru ilości wszelkich mediów gromadzonych w zbiornikach lub przepływających, np.
  • pomiaru przepływu odprowadzanych ścieków.
 5. Pomiary elektryczne instalacji.
  • Pomiary rezystancji uziemień.
  • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów.
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 6. Nadzór nad robotami elektrycznymi.
 7. Kompensacja mocy biernej.
  • Pozwala znakomicie zmniejszyć opłaty za energię elektryczną w instalacjach wyposażonych w liczniki energii biernej.
 8. Montaż systemu inteligentnego domu F&Home firmy F&F.
więcej

Instalacje dla stacji paliw

Zakres usług:

 1. Montaż i serwis systemów pomiarowych mierzących objętość gazu w zbiornikach LPG.
  • Posiadamy oprzyrządowanie i licencję na obsługę urządzeń niemieckiej firmy Vega.
 2. Montaż i serwis systemu telemetrycznego - zespołu urządzeń przesyłających drogą radiową (także GSM) informacje o objętości produktu w zbiornikach.
  • System usprawnia logistykę dostaw i pozwala zdalnie monitorować poziom gazu na stacjach paliw.
 3. Montaż i serwis systemów detekcji gazów.
  • Preferowane urządzenia firmy Gazex.
 4. Montaż i serwis ochrony katodowej zbiorników paliwowych.
  • Pomiary kontrolne skuteczności działania OK.
  • Koordynacja uziemień przy montażu ochrony katodowej.
 5. Wykonawstwo i serwis instalacji elektrycznych na stacjach paliw.
  • Pomiary rezystancji uziemień.
  • Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów.
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 6. Odwadnianie zbiorników LPG.
  • Usuwanie wody i nieczystości ze zbiorników naziemnych i podziemnych.
więcej